Diensten - Estate planning

Estate planning houdt in het via huwelijksvoorwaarden, schenkingen en testamenten zodanig toedelen van vermogen, dat er zo weinig mogelijk erfbelasting en schenkbelasting betaald moet worden. Vragen die bij estate planning onder anderen aan bod komen:

  • Moeten de huwelijksvoorwaarden worden aangepast?
  • Trouwen in gemeenschap van goederen is immers de meest eenvoudige manier van vermogensoverheveling aan de partner;
  • Is er een testament opgemaakt? En welk soort testament heeft de voorkeur ?
  • Doet u er goed aan om al tijdens uw leven vermogen over te dragen ?

Hoewel de tarieven voor de schenk- en erfbelasting gelijk zijn, verschillen de vrijstellingen. Het kan ook interessant zijn om bij testament aan de kleinkinderen te schenken (legateren).

Een belangrijk onderdeel van estate planning is ook de fiscaal vriendelijke bedrijfsoverdracht. Door de nieuwe Successiewet vanaf 2010, kan een onderneming bij leven of overlijden overgaan met een maximale korting op de schenkbelasting of de erfbelasting.
Tot ruim € 1.000.000,-- bedrijfswaarde hoeft er helemaal geen belasting betaald te worden en daarboven is 83% vrijgesteld !


Relaties


Menno Admiraal
Belastingadvies

Ruiterweg 7
1901 BH Castricum

Fax. (0251) 657616